Název firmy:
AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Sídlo firmy:
Horní Lán čp. 445/1
CZ-77900 Olomouc
Právní forma:
Telefon:
+420 585 750 369
Fax:
+420 585 750 368
E-mail:
IČO:
25744631
Soudní příslušnost:
KS v Ostravě, oddíl C, vložka 27078
DVR:
DIČ:
CZ25744631
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka a.s.
Kód banky:
300
Číslo účtu:
181584497
IBAN:
CZ15 0300 0000 0001 8158 4497