AUTOCENTRUM OLOMOUC Ochrana dat

Ochrana Vašeho soukromí při používání naší webové stránky je pro nás mimořádně důležitá. Proto Vás budeme v následujícím textu podrobně informovat o shromažďování osobních a anonymních dat.

Bezpečnost údajů

Na ochranu Vašich údajů jsme přijali technická a organizační opatření, zaměřená zejména proti ztrátě, manipulaci nebo neoprávněnému přístupu. Naše opatření přizpůsobujeme pravidelně aktuálnímu technickému vývoji.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v aktuálně platném znění (dále jen „zákon“) zpracovávány ( s výjimkami uvedenými v § 5 odst. 2 zákona) jen tehdy, jestliže nám je Vy sami – např. v rámci registrace na našem zákaznickém portálu, v případě dotazu, soutěže o ceny nebo objednávky Newsletteru – sdělíte a udělíte nám souhlas s jejich zpracováním za daným účelem a v rozsahu nezbytném a po dobu nezbytnou pro daný účel uvedený v souhlasu.

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat bez dodržení nějaké lhůty nebo formy s účinnosti do budoucna prostřednictvím sdělení na emailovou, faxovou nebo poštovní adresu uvedenou v tiráži. Kromě toho je vymazání z databáze našeho Newsletteru rovněž možné za pomoci zvláštního odkazu umístěného na konci každého Newsletteru. Navíc lze k tomuto účelu použít kontaktní formulář z webové stránky.

Pokud jste při využití některé z nabízených služeb vyzváni k udání svých osobních údajů, je spojení Vašich osobních údajů s údaji z protokolování přístupu k údajům přes – tak jako tak anonymizovanou – IP adresu za účelem vytvoření osobního uživatelského profilu vyloučeno.

Protože může souhlas s použitím Vašich údajů na výše uvedené účely rovněž zahrnovat předání Vašich údajů Vámi zvoleným partnerům prodejní a servisní sítě Volkswagen  společnostem koncernu Volkswagen či poskytovateli finančních služeb (ŠkoFIN s.r.o.) popř. agenturám pro průzkum veřejného mínění pro průzkumy trhu a analýzy spokojenosti zákazníků, mohou být Vaše údaje poskytovány těmto institucím. Naše partnery jsme pečlivě vybrali a zavázali jsme je v souladu se zákonnými ustanovení k citlivému zacházení s údaji i k respektování našich vlastních standardů ochrany dat. Naši partneři nemají zejména dovoleno užívat údaje našich zákazníků pro vlastní účely nebo je dále předávat třetím osobám za účelem podnikání.

Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zahrnuje manuální i automatizované zpracování osobních údajů za využití odpovídajících technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány především našimi vlastními zaměstnanci, přičemž platí, že do styku s osobními údaji mohou přijít pouze naši vybraní zaměstnanci. Tito zaměstnanci mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Osobní údaje jsou v zásadě zpracovávány na území České republiky, mohou však být předávány do zahraničí v rámci Evropské unie zpracovatelům uvedeným níže.

Aktuální seznam zpracovatelů – osob, kterým mohou být osobní údaje předávány

K datu sestavení této Informace patří mezi členy koncernu Volkswagen AG, kterým mohou být Vaše osobní údaje předávány, následující společnosti:

 1. Porsche Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 5 - Jinonice, Radlická 740/113d, PSČ 15800, spisová značka: C 58399 vedená u Městského soudu v Praze;
 2. AUDI AG, se sídlem v Ingolstadtu, Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ingolstadtu pod číslem HRB 1;
 3. SEAT S.A., se sídlem v Martorellu, Barcelona, Španělsko, zapsaná v obchodním rejstříku v Barceloně, svazek 23662, oddíl 1, vložka B-56-855;
 4. VOLKSWAGEN AG, se sídlem ve Wolfsburgu, Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Braunschweigu pod číslem HRB 100484;
 5. Škoda Auto a.s., se sídlem v Mladé Boleslavi, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 332;
 6. ŠkoFIN s.r.o.,se sídlem Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, spisová značka: C 11881 vedená u Městského soudu v Praze;
 7. [...].

Aktuální seznam členů koncernu Volkswagen AG, jakož i autorizovaných prodejců a servisních partnerů, kterým mohou být Vaše osobní údaje předávány, je uveřejněn na internetových stránkách www.[...].

Ostatní zpracovatelé:

 1. S&K PUBLIC spol. s r.o., se sídlem v Praze, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 33168,
 2. GfK Czech, s.r.o., se sídlem v Praze, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 1326,
 3. TNS Aisa, s.r.o., se sídlem v Praze Libni, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 10764,
 4. Intuition Media s.r.o., se sídlem v Praze, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 176790,
 5. Dimar CZ s.r.o., se sídlem v Praze, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 169776,
 6. TNS Opinion a Market Research SL, se sídlem v Barceloně, Španělsko, zapsaná v obchodním rejstříku v Barceloně, svazek 40350, oddíl 180, vložka B364946,
 7. IPSOS s.r.o., se sídlem v Černošicích, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 90694,
 8. monit s.r.o., se sídlem v Brně, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 49763.

Právo přístupu k osobním údajům a ochrana práv v souvislosti s osobními údaji

Požádáte-li nás o informaci týkající se zpracování jeho osobních údajů, bude Vám bez zbytečného odkladu poskytnuta informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že my či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete od nás či třetí osoby, která se podílí na zpracování údajů, požadovat vysvětlení a/nebo požadovat, aby byl odstraněn vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění Vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů. Bude-li Vaše žádost oprávněnou, jsme povinni neprodleně odstranit závadný stav.

Shromažďování a zpracování anonymních údajů

Používání cookies

Cookie je malý textový soubor, který ukládá internetová nastavení. Téměř každá webová stránka používá tuto technologii, kterou stáhne Váš internetový prohlížeč při první návštěvě webové stránky. Jestliže totéž koncové zařízení příště otevře tuto webovou stránku, jsou cookie a v něm uložené informace buď zaslány zpět na tu webovou stránku, která je vygenerovala (cookies první strany), nebo na jinou webovou stránku, ke které patří (cookies třetí strany). Webová stránka tak zjistí, že jste ji s tímto prohlížečem již navštívili a v mnoha případech upraví zobrazený obsah.

Většina námi používaných cookies se po ukončení relace automaticky z Vašeho pevného disku vymaže (cookies relace). Kromě toho používáme také cookies, které po ukončení relace zůstávají u Vás na pevném disku. Slouží to zejména ke zlepšení zkušenosti uživatele při opětovné návštěvě webové stránky, kdy může být webová stránka následně přizpůsobena Vašim osobním potřebám, a tak optimalizována doba stahování. Tyto údaje nemohou být spojovány s jednotlivými uživateli, neboť jsou shromažďovány výhradně anonymizovaně.   

Při vyvolání naší webové stránky shromažďujeme prostřednictvím cookies následující údaje:

 • Anonymizovaná forma IP adresy žádajícího počítače
 • Datum hodina vyvolání
 • Název vyvolané stránky popř. souboru
 • ID relace
 • URL referrer (původní URL, ze kterého jste na naši webovou stránku přišli)
 • Množství přenesených dat
 • Informace o produktu a verzi použitého prohlížeče
 • Operační systém používaný uživatelem

Označení cookie: Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com)
Úkol: Pomocí služeb firmy Webtrekk shromažďujeme statistické údaje o používání naší webové nabídky. Tyto údaje se používají k tomu, abychom mohli neustále zlepšovat, optimalizovat a tím činit zajímavější naši webovou stránku a naše nabídky. Údaje se shromažďují anonymně a dodávají parametry jako např. počet návštěvníků,  způsob klikání a průměrná délka aktivní návštěvy uživatele webové stránky na jedné stránce; cílem je dále zlepšovat hodnocení webové stránky. URL referrer rovněž umožňuje statisticky vyhodnocovat počet uživatelů, kteří se na naše webové stránky dostanou z webových stránek partnerů, což umožňuje sledovat, které z našich marketingových kampaní na naší webové stránce vzbudily zájem. 
Doba uložení: Po dobu relace nebo mnohé údaje až 10 let (veškeré údaje jsou anonymní popř. anonymizované)

Cookies třetí strany

Na tuto webovou stránku byly zařazeny i obsahy třetích stran. Tyto třetí strany poskytující služby mohou teoreticky nasazovat cookies, zatímco jste na webové stránce a tím např. získávat informaci o tom, že jste vyvolali jednu z našich webových stránek. Navštivte prosím webové stránky těchto třetích stran, abyste získali další informace o tom, jak využívají cookies.  

 • Označení cookie: Facebook Inc.(www.facebook.com/policy.php)
  Úkol: viz Sociální pluginy, Doba uložení: viz Sociální pluginy

Nastavení cookies

Při vaší návštěvě těchto webových stránek jsou aktuálně nastavené cookies. Pro deaktivaci cookies klikněte zde.

Rovněž Váš prohlížeč je možno přímo nastavit tak, že bude užívat cookies jen s Vaším souhlasem nebo že je bude zásadně odmítat. Upozorňujeme však na to, že bez cookies jsou některé oblasti webové stránky omezeny nebo dokonce nejsou vůbec použitelné.

Máte možnost používání „cookies“ řídit a případně je vyloučit tím, že budete svůj prohlížeč konfigurovat následovně:

Integrace sociálních pluginů

Facebook

Na našich webových stránkách se využívají sociální pluginy Facebooku. K tomu používáme „lajkovací tlačítko“. Zde se jedná o nabídku americké společnosti Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA). Když navštívíte jednu z našich webových stránek, která obsahuje takovýto plugin, neznamená to, že zde existuje nějaké spojení s touto společností. To nastane až po Vašem výslovném souhlasu, na který jste dotázán při kliknutí na odpovídající tlačítko.

Informace o účelu a rozsahu shromažďovaných údajů a dalším zpracování a užívání údajů prostřednictvím Facebooku i o Vašich s tím souvisejících právech a možnostech nastavení k ochraně Vašeho soukromí naleznete v pokynech o ochraně dat společnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřadil údaje shromážděné přes naši webovou stránku k Vašemu kontu na Facebooku, musíte se před návštěvou naší webové stránky z Facebooku odhlásit. Můžete také zcela zabránit stahování facebookových pluginů za pomoci addonů pro Váš prohlížeč, např. pomocí „Facebook blockeru“.

(http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.

Směrnice Compliance_ ver.1_2023

 

ÚVODNÍ SLOVO O NAŠEM PODNIKU

V naší firmě klademe důraz na klíčové hodnoty, jako jsou poctivost, čestnost, odpovědnost a lidskost. Tato principy nám umožňují budovat důvěru u našich zákazníků, spolupracovníků a obchodních partnerů. Směrnice pro dodržování právních předpisů a etických zásad jsou nedílnou součástí naší strategie a slouží jako základ pro budoucí úspěch a rozvoj naší společnosti.

I. RESPEKTOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁRUKA ROVNÉHO ZACHÁZENÍ

Naše firma pečlivě dodržuje a ctí lidská práva, jak je stanoveno Všeobecnou deklarací lidských práv, kterou přijala Organizace spojených národů (OSN). Jsme zavázáni respektovat, chránit a podporovat všechny platné právní předpisy týkající se lidských práv a práv dětí. Důsledně odmítáme jakoukoli formu dětské práce, nucené nebo povinné práce a moderního otroctví. Toto zásadní závazek platí nejen v rámci naší organizace, ale také se týká chování našich obchodních partnerů. Pokud zaznamenáme jakékoli známky porušení lidských práv na pracovišti, okamžitě podnikneme kroky k jejich zastavení.

Dále aktivně podporujeme rovné zacházení a prosazujeme slušné a tolerantní chování ve všech oblastech naší činnosti. Všem zaměstnancům a spolupracovníkům poskytujeme stejné příležitosti a nediskriminujeme nikoho na základě etnického původu, pohlaví, náboženství, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politického přesvědčení, sociálního původu ani jiných faktorů chráněných zákonem. V žádném případě nepřipustíme šikanu na pracovišti ani nerovné zacházení. V případě potřeby ihned informujeme své nadřízeného a společně se snažíme řešit danou situaci.

II. BOJ PROTI KORUPCI, UPLÁCENÍ A PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

Korupce má vážné dopady na celosvětové společenství. Proto aktivně bojujeme proti korupci a snažíme se zajistit transparentní procesy, které minimalizují jakékoli podezření z korupčního jednání.

Korupce může přijímat různé formy, včetně finančních a nepeněžních dárců, pozvánek, sponzorských darů a podobných výhod. V naší firmě je striktně zakázáno žádat, přijímat, nabízet nebo poskytovat jakékoliv přímé nebo nepřímé úplatky. Výjimkou jsou obvyklé obchodní obědy, pohoštění a drobné dárky, které jsou akceptovatelné. Jakákoli snaha uplatit zaměstnance narušuje nejen naši organizaci, ale také pověst našich zákazníků. Každý, kdo se dopustí korupce, bude postaven před odpovědnost podle platných zákonů.

Pokud máme podezření na korupci, okamžitě to nahlásíme na kontakty uvedené v závěru směrnice.

Pečlivě ověřujeme identitu našich zákazníků, obchodních partnerů a dalších externích subjektů, se kterými spolupracujeme. Naším cílem je udržovat obchodní vztahy pouze s důvěryhodnými partnery, kteří jednají v souladu se zákony a jejich finanční prostředky jsou legálního původu.

Veškeré platby jsou pečlivě a rychle přiřazovány k odpovídajícím transakcím a jsou řádně evidovány, což zajistí plnou transparentnost všech finančních toků.

III. SPRÁVA ÚČETNICTVÍ, FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ A DANÍ

Všechny naše účetní transakce pečlivě dodržují platné zákonné požadavky týkající se účetnictví a finančního výkaznictví. Důsledně plníme veškeré daňové povinnosti a odvody v souladu s příslušnými předpisy. Hospodaření naší společnosti a dodržování všech pravidel podléhají nezávislé revizní kontrole prováděné auditorem. Jsme si vědomi, že jakékoli nesrovnalosti nebo pochybení mohou mít závažné důsledky, nejen z hlediska ekonomického, ale také ohledně pověsti naší organizace.

V případě zjištění i nepatrného pochybení máme povinnost okamžitě informovat svého nadřízeného nebo statutární orgán společnosti.

IV. BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVÍ A SPRAVEDLIVÁ ZAMĚSTNANOST

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro všechny naše zaměstnance je pro nás prioritou, a to v souladu s platnými zákony a předpisy. Pravidelně provádíme školení všech našich zaměstnanců a pečlivě dodržujeme stanovená pravidla, která zahrnují používání ochranných prostředků, pracovní dobu, přestávky na oddech a odpočinek, zdravotní prohlídky, revize strojů a zařízení, kalibraci nářadí a pracovních prostředků a další bezpečnostní opatření.

Nikdy nepodceňujeme bezpečnost svou ani našich kolegů či obchodních partnerů a v případě jakýchkoli zjištěných problémů ihned informujeme své nadřízené. Kromě toho aktivně pracujeme na preventivních opatřeních, která mají minimalizovat rizika.

Zajišťujeme, aby všichni naši zaměstnanci měli platné pracovní smlouvy obsahující jasné pracovní podmínky a popis práce. Odměňujeme je adekvátně a spravedlivě za jejich práci. Neakceptujeme ilegální zaměstnávání nebo práci načerno.

Snažíme se o to, aby pracovní prostředí bylo pro naše zaměstnance bezpečné a zdravé, a abychom byli vzorem v oblasti etického zaměstnavatele.

V. PREVENCE STŘETU OSOBNÍCH ZÁJMŮ

Zásadou naší společnosti je, že osobní zájmy nesmí být prosazovány na úkor zájmů podniku a společnosti jako celku. Pokud zaměstnanec má osobní, rodinné, finanční nebo jiné vazby k partnerům společnosti nebo k jiným zaměstnancům, které by mohly mít vliv na objektivitu rozhodování nebo chování v rámci výkonu své práce, je povinen tuto skutečnost okamžitě sdělit svému nadřízenému nebo vedení společnosti.

Tato pravidla jsou stanovena s cílem zabezpečit transparentnost a integritu ve všech našich aktivitách a zabránit střetu osobních zájmů, které by mohly ovlivnit nezávislé rozhodování a chování našich zaměstnanců.

VI. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jako společnost máme závazek chránit životní prostředí a pracovat na udržitelnosti našich produktů, lokalit a služeb. Aktivně upřednostňujeme ekologicky šetrné, inovativní a efektivní technologie a postupy. Efektivně a zodpovědně nakládáme se zdroji a energií, s cílem minimalizovat jejich spotřebu. Naše aktivity jsou navrženy tak, aby měly co nejmenší negativní dopad na životní prostředí.

Pečujeme o správné nakládání s odpadem a zajišťujeme jeho ekologickou likvidaci. Zároveň aktivně podporujeme recyklaci a třídění odpadu jako součást našeho přístupu k udržitelnému životnímu prostředí.

Jsme si vědomi naší odpovědnosti za budoucí generace a angažujeme se v ochraně a udržitelnosti životního prostředí ve všech oblastech naší činnosti.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Jako společnost pečujeme o ochranu osobních údajů zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Osobní údaje sbíráme, zpracováváme, využíváme a uchováváme v souladu s platnými zákonnými požadavky a směrnicemi GDPR.

Zajišťujeme, že všechny části našeho systému pro zpracování osobních údajů jsou zabezpečeny tak, aby byla zaručena důvěrnost, integrita, dostupnost, prověřitelnost a odolnost chráněných informací, a zároveň aby bylo zabráněno neoprávněnému internímu a externímu využití. V případě jakéhokoli pochybení se okamžitě konzultujeme s osobou odpovědnou za GDPR v naší firmě nebo se specializovanými orgány dohledu ochrany osobních údajů.

Při vykonávání naší práce striktně dodržujeme interní směrnice týkající se GDPR a příslušných právních předpisů.

Bezpečnost IT systémů je pro nás klíčová, a proto dodržujeme přísná pravidla a směrnice pro zabezpečení informačních technologií. Pracujeme pouze s bezpečnými daty a softwarem, a veškeré důležité přístupy jsou chráněny hesly.

Nikdy nebudeme poskytovat interní obchodní, provozní nebo technické informace třetím stranám bez patřičného oprávnění.

VIII. NÁŠ SYSTÉM OZNAMOVÁNÍ

U nás nemusíte mít obavy, pokud čestně oznámíte porušení směrnice Compliance a zároveň jste se sami neprovinili. Dodržování zákonů a interních pravidel je naší nejvyšší prioritou, a úspěch naší společnosti je postaven na bezúhonnosti a dodržování předpisů. Je důležité odhalit potenciální pochybení ze strany zaměstnanců nebo dodavatelů a předejít jim.

Zásadním prvkem našeho oznamovacího systému je zásada procesní spravedlnosti, která zajišťuje maximální ochranu oznamovatelů, osob dotčených porušením, a zaměstnanců, kteří se účastní vyšetřování. To zahrnuje i možnost anonymního oznámení a komunikace. Zároveň zaručujeme, že nebudeme provádět kroky směřující k odhalení totožnosti anonymních oznamovatelů, pokud se neprokáže zneužití našeho oznamovacího systému. Za žádných okolností nepřijmeme odvetná opatření vůči oznamovatelům nebo těm, kteří se podílí na vyšetřování. Lidé, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s porušením, budou považováni za nevinné, dokud nebude prokázáno opak. Vyšetřování probíhají s maximální důvěrností a rychlostí a dodržujeme ochranu informací.

Pokud máte dotazy nebo nejasnosti ohledně směrnic chování, prvním kontaktem by měl být váš nadřízený nebo oddělení personálního řízení. Můžete se také obrátit na dozorčí radu společnosti nebo využít pomoci společností Škoda Auto a Porsche ČR prostřednictvím následujících kontaktů:

Můžete podat podnět 365 dní v roce, 24 hodin denně

Centrální systém pro zpracování podnětů koncernu Volkswagen (skoda-auto.cz)

Oznamovací systém Škoda Auto (skoda-auto.cz)

 

Společnost Porsche Inter Auto CZ jmenovala externí právníky jako ombudsmany, kteří poskytují poradenství ohledně oznamovacího systému nebo zajišťují, aby byla oznámení od oznamovatelů na jejich přání anonymně předávána vyšetřovacímu útvaru. Kontakt na ombudsmany můžete najít na následujícím odkazu:

https://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

COMPLIANCE vytváří právní rámec, který stanovuje naše závazky a má nás ochránit před případnými sankcemi. Bez ohledu na naše individuální charakteristiky, včetně původu, orientace a přesvědčení, každý z nás nese odpovědnost za úspěch naší organizace a přispíváme ke trvale udržitelnému rozvoji. Naše společné hodnoty určují způsob, jakým pracujeme, jakým způsobem rozhodujeme a jak se vzájemně respektujeme a chováme k ostatním.¨

 

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o., Horní lán 445/1, Olomouc

V Olomouci dne 15.6.2023

Přihlášení k odběru newsletteru

S naším zpravodajem budete pravidelně dostávat informace o našem autosalónu a výběr exkluzivních nabídek!

Vložené údaje nejsou platné. Prosíme zadejte je znovu.

Zvolte prosím oslovení

Při přihlášení k Newsletteru bohužel došlo k chybě. Prosím zopakujte jej znovu později.

checkbox_default

Děkujeme Vám!

Tímto jste se přihlásil(a) k odběru Newsletteru.

Brzy od nás dostanete e-mail s potvrzovacím odkazem. Prosíme klikněte na tento odkaz, aby vaše přihlášení proběhlo úspěšně.