BEZPEČNOST
17.04.2020

Pravidla ohleduplného zákazníka

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, PROSÍME VÁS O DODRŽOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PRAVIDEL
COVID
  • V prostorách provozovny mějte zakrytá ústa rouškou či jiným způsobem.
  • Po vstupu do provozovny použijte pro desinfekci rukou desinfekční stojany.
  • Dodržujte mezi sebou minimální vzdálenost 2 metry, a to i při čekání. V prostorách provozovny může být maximálně 30 osob současně.
  • Pokud potřebujete kašlat nebo kýchat, zakrývejte si ústa kapesníkem nebo paží (i přes roušku).
  • Vyřizujte své záležitosti a nákup tak, abyste v provozovně strávili efektivně jen potřebný čas (objednejte se, prosím, k prodejci nebo servisnímu technikovi dopředu, na konkrétní termín).
  • Pokud je to možné, plaťte bezhotovostně.
  • Personál provozovny pravidelně dodržuje hygienická opatření, včetně používání roušek a rukavic při kontaktu a při přijímání plateb od zákazníků.

Děkujeme, že dodržujete tato pravidla. Jde nám o bezpečnost našich pracovníků, ale především Vás – našich zákazníků.